eQ tähtää parhaiden sijoituskohteiden valintaan. Sijoittamisen lähtökohta on aina pitkän aikavälin tuottojen tavoittelu, joka edellyttää tehokasta riskienhallintaa ja haitallisen tai liiallisen riskinoton ehkäisemistä. eQ:n vastuullisen sijoittamisen kulmakivi on kaikkiin sijoitusprosesseihin kiinteäksi osaksi integroitu ESG-prosessi. ESG:llä (Environmental, Social, Governance) tarkoitetaan ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vastuullisuuden sekä yhtiöiden hallintotapojen arviointia. Integroidulla prosessilla tarkoitamme sitä, että ESG-työkaluja käytetään keskeisenä osana sijoitusprosessissa muiden taloudellisten indikaattoreiden ohessa. Vastuullisuuden toteuttaminen sijoitustoiminnassa on hyvin käytännönläheistä ja osa salkunhoitajan päivittäistä työtä.

eQ:n vastuullisen sijoittamisen politiikka määrittelee eQ:ssa noudatettavat vastuullisen sijoittamisen pääperiaatteet ja toimintatavat. Vastuullisen sijoittamisen politiikka (eQ).  

eQ Varainhoito Oy:n Vastuullisen Sijoittamisen Vuosikertomus on katsaus yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamiseen ja kehitystoimenpiteisiin.

eQ Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet ja toimintatavat

eQ on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI, The United Nations Principles for Responsible Investment) joulukuussa 2010. Allekirjoittajana eQ on sitoutunut liittämään vastuullisen sijoittamisen osaksi sijoitusprosesseja, edistämään vastuullisen sijoittamisen raportointia, toimimaan aktiivisena omistajana ja soveltamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita omistajakäytäntöihinsä, sekä edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöä laajemmin sijoitustoimialalla. UNPRI:lle raportoidaan säännöllisesti ja UNPRI arvioi eQ:n vastuullisuusraportin vuosittain.  Tuorein ESG-raporttimme: 2018 Public Transparency Report for eQ Asset Management Ltd
Lisäksi eQ on allekirjoittanut CDP:n (Carbon Disclosure Project) Climate Change-ohjelman.

ESG-asioihin liittyviä yhteydenottoja eQ:ssa  koordinoi ESG-yhteyshenkilö Sanna Pietiläinen.

eQ:ssa vastuullisen sijoittamisen työkaluja ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Viimeisin eQ:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen itsearviointi on tehty sisäisesti eQ:n Compliance officerin toimesta syyskuussa 2018.